W ramach szkolnego projektu pt: „Poznajemy patronów roku 2021” w dniu 12 maja br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie odbyła się „żywa” lekcja języka polskiego pt. „Życie i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”. Lekcję w formie video - spotkania przeprowadził nauczyciel języka polskiego, wicedyrektor Ośrodka, p. Jarosław Dobrowolski.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej i branżowej. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z poezją Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i jego udziałem w Powstaniu Warszawskim. Uczniowie poznali głównych przestawicieli pokolenia Kolumbów i dokonali wspólnej analizy i interpretacji wiersza poety pt: Jesteś jak wielkie, stare drzewo …” Na zakończenie zajęć wychowankowie obejrzeli film edukacyjny udostępniony przez Pro Patria Poland Team pt.: „Krzysztof Kamil Baczyński – żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski”, który można obejrzeć poniżej


Marzena Bazydło
Jarosław Dobrowolski

baczynski 1baczynski 2baczynski 3baczynski 4baczynski 5baczynski 6baczynski 7baczynski 8