Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zorganizował konkurs „Zakładka edukacyjna do książki w kwiaty malowana: kwiaty lasu – kwitnące drzewa, krzewy i rośliny runa”. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Ogłoszono wyniki konkursu dla nauczycieli i uczniów pt. „Mikołaj Kopernik życie związane z Warmią” realizowanego przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach programu „Być jak Kopernik, czyli siedem kroków do rozwoju”.

Z przyjemnością informujemy, że Powiatowy Konkurs Plastyczny „Mikołaj Kopernik oczami dzieci” został rozstrzygnięty. Wpłynęło aż 60 prac konkursowych.
Cele konkursu:

  • upowszechnianie wiedzy o Mikołaju Koperniku,
  • kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań sztukami plastycznymi,
  • popularyzowanie twórczości artystycznej uczniów,
  • rozwijanie kreatywności, twórczości i wyobraźni u dziecka.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zaprasza do złożenia oferty na:

Przygotowanie, dostawę i wydawanie posiłków dla wychowanków SOSW w Braniewie.

W imieniu organizatorów Warmińsko – Mazurskiego Seminarium Grup Opiekuńczo – Wychowawczych Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, składamy serdeczne podziękowanie Stowarzyszeniu Oligare i Pani Prezes Monice Kowiako za pomoc w organizacji spotkania.

Dnia 27 maja 20022 roku o godz. 10.00 odbędzie się w naszym Ośrodku Warmińsko – Mazurskie Seminarium Grup Opiekuńczo – Wychowawczych Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych.
Będziemy poruszać następujące zagadnienia:
„Otyłość jako choroba cywilizacyjna XXI wieku”
„Uzależnienie od komputera i Internetu, fonoholizm, siecioholizm”
Organizatorami Seminarium są wychowawcy grup opiekuńczo – wychowawczych SOSW Braniewo.