Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – polskie święto państwowe obchodzone co roku 13 kwietnia, uchwalone 14 listopada 2007 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej , w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej.

W dniu 13 kwietnia br., w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie odbyła się „żywa” lekcja historii związana z kolejną rocznicą tamtych wydarzeń. Na zaproszenie szkoły lekcję w formie on-line przeprowadził Pan Jacek Radzymiński edukator z „Przystanku Historia” Centrum Edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej im. Janusza Kurtyki w Warszawie. W zajęciach uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej, branżowej i nauczyciele. Pan Jacek podczas lekcji zaprezentował i omówił temat na przykładzie wystawy „Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich elit”, przygotowaną przez IPN. Ponadto uczennica Katarzyna Mitura przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu plastyczno-literackiego pt. „Polskie serce pękło – Katyń ’40” przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych, z inicjatywy marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

Marzena Bazydło

katyn 1katyn 2katyn 3katyn 4katyn 5katyn 6katyn 7katyn 8katyn 9katyn 10katyn 11