Od 2011 r. 1 marca obchodzony jest w całej Polsce Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Dzień ten poświęcony jest upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.
W dniu 3 marca br., w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie odbyła się „żywa” lekcja historii związana z tymi tragicznymi wydarzeniami, zapisanymi na kartach historii naszej ojczyzny.


Pani Dyrektor Dorota Wiśniewska przywitała znamienitych gości biorących udział w lekcji: Panią Bożenę Reszkę wizytatora Kuratorium Oświaty w Olsztynie, reprezentującą Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Panią Małgorzatę Adamowicz – Dyrektora Delegatury w Elblągu Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Panią Beatę Kulesza wizytatora Delegatury w Elblągu, Panią Irenę Poździech – konsultanta ds. edukacji historycznej i obywatelskiej w W-MODN w Elblągu oraz nauczycieli, rodziców i uczniów naszego Ośrodka.
Lekcja odbyła się w formie on-line, na wstępie nauczyciel historii Pani Marzena Bazydło zaprezentowała uczniom wystawę „Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944-1963”, przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej.
Drugą część lekcji poprowadził gość specjalny Pani Helena Olender – wnuczka „żołnierza wyklętego” porucznika Klemensa Panasiuka ps. „Orlis”, „Żytosław”, która przedstawiła jego historię – uczestnika walki obronnej 1939 r., żołnierza Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, uczestnika zbrojnego podziemia niepodległościowego walczącego na Lubelszczyźnie. Jego życie to niezwykły przykład długiej i ofiarnej służby dla niepodległej Rzeczypospolitej.
Cześć i chwała Bohaterom!

Organizatorzy: Marzena Bazydło, Kamila Wojtas, Czesław Kozłowski, Aleksandra Orysiak

wykleci 1wykleci 2wykleci 3wykleci 4wykleci 5wykleci 6wykleci 7wykleci 8wykleci 9wykleci 10wykleci 11wykleci 12wykleci 13wykleci 14wykleci 15wykleci 16wykleci 17wykleci 18wykleci 19wykleci 20wykleci 21wykleci 22wykleci 23wykleci 24wykleci 25wykleci 26wykleci 27wykleci 28wykleci 29