"Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi" 

Kardynał Stefan Wyszyński.


W dniu 27 listopad 2020 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął Uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mając na względzie decyzję Sejmu RP młodzież z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie w ramach szkolnego projektu pt: „Poznajemy patronów roku 2021” na lekcjach religii miała możliwość bliższego zapoznania się z sylwetką Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Na podstawie źródeł internetowych, publikacji i filmu dokumentalnego , zaprezentowanego podczas zajęć uczniowie mogli zapoznać się z poglądami i istotnymi wydarzeniami z życia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia w swojej działalności kapłańskiej zwracał uwagę na przyrodzoną godność człowieka, z której wypływają wszelkie jego prawa. Był nie tylko głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich. Podkreślał konieczność zrozumienia znaczenia wolności Narodu, która dla każdego obywatela winna być wielkim dobrem i rzeczywistą wartością. Wolność Narodu była dla Prymasa Tysiąclecia priorytetem działalności kapłańskiej i społecznej. Swoje nauczanie kardynał opierał na człowieku, którego dobro powinno być centrum życia społecznego i gospodarczego każdej społeczności. Zdanie o odpowiedzialności człowieka wypowiedziane przez kardynała Wyszyńskiego uznaje się za wciąż aktualne.


W trakcie zajęć uczniowie chętnie słuchali informacji o Kardynale oraz uczestniczyli w rozmowach opisujących życie i prace na rzecz drugiego człowieka. Uczniowie klasy VIII podczas zajęć bibliotecznych przygotowali gazetkę informacyjną dla swoich młodszych kolegów i koleżanek ze Szkoły Podstawowej. Kilku chętnych uczniów wykonało portrety Kardynała Wyszyńskiego.
3 października 2019 roku papież Franciszek zatwierdził dekret otwierający drogę do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.
Na stronie archidiecezji pojawił się komunikat , że Ojciec Święty Franciszek zadecydował, iż uroczystość beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego odbędzie się 12 września 2021 roku w Warszawie.

Barbara Wolak

WYSZYNSKI 1WYSZYNSKI 2WYSZYNSKI 2WYSZYNSKI 3WYSZYNSKI 4WYSZYNSKI 5WYSZYNSKI 6WYSZYNSKI 7WYSZYNSKI 8WYSZYNSKI 9WYSZYNSKI 10WYSZYNSKI 11WYSZYNSKI 12WYSZYNSKI 13WYSZYNSKI 14WYSZYNSKI 15WYSZYNSKI 16WYSZYNSKI 17WYSZYNSKI 18WYSZYNSKI 19WYSZYNSKI 20WYSZYNSKI 21WYSZYNSKI 22