W ramach szkolnego projektu pt: „Poznajemy patronów roku 2021” Amelia Morawska, uczennica klasy II Branżowej Szkoły I stopnia, pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego, wicedyrektora Ośrodka, p. Jarosława Dobrowolskiego, wzięła udział Wojewódzkim Konkursie Literackim. Organizatorem wydarzenia była Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie.

Konkurs został zorganizowany z okazji przypadającej w 2021 roku dwusetnej rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida. Mottem były słowa poety: „Z rzeczy tego świata zostaną tylko dwie, dwie tylko: poezja i dobroć …” W konkursie wzięło udział 36 uczniów z 14 szkół branżowych i średnich, którzy nadesłali 41 prac – autorskich wierszy związanych z mottem konkursu. Wiersze wszystkich uczestników zostaną zamieszczone w okolicznościowej antologii pokonkursowej.
Podsumowanie tego wydarzenia można, udostępnione przez autorów w formie webinarium, można obejrzeć pod linkiem:


Marzena Bazydło
Jarosław Dobrowolski

norwid 1norwid 2norwid 3norwid 4