W dniu 05 maja br., w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie odbyła się kolejna „żywa” lekcja historii pt. „Od Westerplatte do Westerplatte – jenieckie losy majora Henryka Sucharskiego”. Lekcję w formie on-line przeprowadził dr Piotr Stanek – Kierownik Działu Naukowego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej i branżowej.


M. Bazydło

Sucharski2Sucharski3Sucharski4Sucharski5Sucharski6Sucharski7 1Sucharski9Sucharski11Sucharski13Sucharski14Sucharski16Sucharski18Sucharski19Sucharski20 1