Dzieci z Ośrodka miały niezapomnianą okazję zapoznać się z tradycjami i zwyczajami rycerskimi podczas Grunwaldzkiego Turnieju Rycerskiego zorganizowanego przez 15 GDH Nieprzetartego Szlaku „Promyk” działającą w SOSW. Drużyna w ten sposób realizowała zadania Współzawodnictwa Drużyn Grunwaldzkich w 30 rocznicę założenia Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich.

Z zapałem, radością i iskrą rycerskiej rywalizacji uczestnicy realizowali zadania współzawodnictwa WDG: harcerskie wyzwania, co to jest wspólnota, wspólnota dla każdego. Część zadań realizowana była w czasie roku szkolnego.
Podczas turnieju pokonywali kolejne średniowieczne przeszkody. Zabraknąć nie mogło harcerskiej gawędy o historii czasów związanych z Bitwą Grunwaldzką oraz współcześnie - historią Wspólnoty.
Drużyna jest w trakcie realizacji jeszcze jednego zadania – namalowanie wielkiego transparentu o tematyce związanej z 30- leciem założenia Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich. Element ten będzie częścią dekoracji Pół Grunwaldzkich podczas Zlotu.
Po zwycięskiej walce dzieci ze smokiem ukazującej symbol odwagi i umiejętności, przezwyciężanie własnych słabości, pracę nad samym sobą, poszukiwanie w sobie pozytywnych cech smok oddał skrywane słodkości.
Na zakończenie turnieju zabraknąć nie mogło rycerskiej biesiady, podczas której stoły uginały się od średniowiecznego posiłku w postaci „jadła krzyżaka” i „pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem wojsk polsko-litewskich”.
Wszyscy uczestnicy otrzymali również drobne, pamiątkowe, średniowieczne prezenty oraz podziękowanie za udział w turnieju podsumowującego realizację zadań Współzawodnictwa Drużyn Grunwaldzkich w drużynie.

Czesław Kozłowski

grunwaldzki turniej 1grunwaldzki turniej 2grunwaldzki turniej 3grunwaldzki turniej 4grunwaldzki turniej 5grunwaldzki turniej 6grunwaldzki turniej 7grunwaldzki turniej 8grunwaldzki turniej 9grunwaldzki turniej 10grunwaldzki turniej 11grunwaldzki turniej 12grunwaldzki turniej 13grunwaldzki turniej 14grunwaldzki turniej 15grunwaldzki turniej 16grunwaldzki turniej 17grunwaldzki turniej 18grunwaldzki turniej 19grunwaldzki turniej 20grunwaldzki turniej 21grunwaldzki turniej 22grunwaldzki turniej 23grunwaldzki turniej 24grunwaldzki turniej 25