Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 r. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”.

W dniu 14 kwietnia br., w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie odbyła się „żywa” lekcja historii związana z chrztem Polski. Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na zaproszenie szkoły lekcję w formie on-line przeprowadziła siostra Bogumiła Sułek ze Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Katarzyny. Dom prowincjalny w Braniewie. W zajęciach uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej, branżowej i nauczyciele z naszego Ośrodka.

Ponadto uczniowie uczcili to święto poprzez wywieszenie flag narodowych na swoich domach. To nie tylko podkreśli wagę tego święta w naszej ojczyźnie, ale też w trudnym czasie pandemii koronawirusa nie pozwoli zapomnieć o naszych chrześcijańskich korzeniach.

Marzena Bazydło

chrzest polski 1chrzest polski 2chrzest polski 3chrzest polski 4chrzest polski 5chrzest polski 6chrzest polski 7chrzest polski 8chrzest polski 9chrzest polski 10chrzest polski 11