W marcu br. biblioteka szkolna ogłosiła konkurs na portret Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Nagrody główne zostały przyznane następującym uczniom:
Milena Więcierzewska,
Sebastian Szczotka,
Wiktor Karaźniewicz,
Jakub Kwiatkowski,
Aleksandra Remiszewska,
Nataniel Opanowicz.

Dziękujemy za udział i gratulujemy!

Dorota Żachowska