W tym roku przypada 39 rocznica wprowadzenia stanu wojennego przez generała Wojciecha Jaruzelskiego. W nawiązaniu do tych tragicznych wydarzeń Instytut Pamięci Narodowej zorganizował akcję społeczną „Zapal Światło Wolności” nawiązującą do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku wykonały rzesze mieszkańców ówczesnego wolnego świata. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił także papież Jan Paweł II. Prowadzona przez IPN ogólnopolska akcja „Zapal Światło Wolności” ma na celu upamiętnienie wszystkich tych, którzy stracili życie lub w inny sposób ucierpieli w wyniku wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego. Patronat nad akcją objął prezydent Andrzej Duda.


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie również włączył się w tę akcję - 13 grudnia o godz. 19.30 nasi wychowankowie wraz z rodzinami w swoich domach, a także przebywający w Katolickim Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży oraz Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku zapalili świecę w oknie, by w ten sposób symbolicznie upamiętnić ofiary stanu wojennego. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży z naszego Ośrodka - spłynęło dużo zdjęć, które zostały wysłane do IPN w Gdańsku.
Pani Marzena Bazydło przeprowadziła lekcję historii poświęconą tej tematyce, uczniowie sporządzili gazetkę szkolną oraz zrobili wystawę przygotowaną przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach we współpracy ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności, prezentującą podstawowe informacje dotyczące okresu stanu wojennego w PRL.
Pamięć ofiar reżimu komunistycznego w czasie stanu wojennego – zastrzelonych przez milicję, śmiertelnie pobitych na komisariatach, pomordowanych przez tajną policję polityczną, a także zmarłych z powodu braku opieki medycznej – mogliśmy uczcić także w Internecie, zapalając wirtualną świecę.

 


Opracowała: M. Bazydło