W dniu 21 listopada br. odbyła się wideokonferencja dla nauczycieli i pasjonatów historii naszego regionu pt. „Dziedzictwo kulturowe małej ojczyzny Warmii i Mazur. Plebiscyt 1920 pamięć czy kult?”, zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia w Olsztynie. Nasz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie reprezentowała pani Marzena Bazydło.


W programie wideokonferencji znalazł się m.in.: bardzo ciekawy wykład pana dr Wiesława Skrobota poświęcony tematyce plebiscytu oraz panel dobre praktyki – realizacja działań z zakresu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego naszego regionu, a także prezentacja scenariuszy do podręcznika Dziedzictwo ziem pruskich: dzieje i kultura Warmii i Mazur.