„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to ogólnopolski program edukacyjny, którego celem jest proekologiczna edukacja.

W programie bierze udział klasa:

  • IV-V SP ZT – wychowawca Halina Fraczek;
  • I-III SP ZT – wychowawca Beata Klein;
  • II-III SP „a” – wychowawca Alicja Solińska;


Podczas zajęć uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu dbania o środowisko naturalne. Poznają podstawowe zasady ekologii i zdrowego stylu życia.

Alicja Solińska

kubusiowi 1kubusiowi 2kubusiowi 3kubusiowi 4kubusiowi 5kubusiowi 6kubusiowi 7kubusiowi 8kubusiowi 9kubusiowi 10kubusiowi 11kubusiowi 12kubusiowi 13kubusiowi 14kubusiowi 15kubusiowi 16kubusiowi 17kubusiowi 18kubusiowi 19