W roku szkolnym 2022/2023 nasz Ośrodek czwarty raz przystąpił do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Głównym celem programu jest edukacja proekologiczna. Udział w programie umożliwia utrwalenie oraz przyswojenie wiadomości z zakresu ochrony środowiska, zdrowego żywienia, szacunku do otaczającej nas przyrody oraz podstaw recyklingu. Program adresowany był do uczniów klas pierwszego etapu edukacyjnego.
Uczniowie poprzez udział w zajęciach nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu dbania o środowisko naturalne. Poznali podstawowe zasady ekologii. Dowiedzieli się, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznali korzyści płynące z aktywności fizycznej.
W wyniku podjętych działań nasz Ośrodek otrzymał Certyfikat „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Alicja Solińska

przyjaciele natury 1przyjaciele natury 2przyjaciele natury 3przyjaciele natury 4przyjaciele natury 5przyjaciele natury 6przyjaciele natury 7przyjaciele natury 8przyjaciele natury 9przyjaciele natury 10przyjaciele natury 11przyjaciele natury 12przyjaciele natury 13przyjaciele natury 14przyjaciele natury 15przyjaciele natury 16