W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pedagodzy prowadzą spotkania tematyczne dla rodziców. Spotkania te mają na celu wzbudzanie refleksji wychowawczych u rodziców naszych uczniów, pomoc w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi zachodzącymi w środowisku rodzinnym, czy wspomaganie rodziców w pracy z własnymi dziećmi.

PEDAGOGIZACJA  - 2014/2015

Wrzesień 2014
Wpływ poszczególnych terapii na rozwój dziecka.
Prowadzące: Halina Frączek, Justyna Wróblewska -Trapiszczonek.

Styczeń 2015
Kampania społeczna "Chrońmy dzieci".

Prowadząca: Beata Klein.


 
Czerwiec 2015
Bezpiecznie w czasie wakacji.

Prowadzący: Robert Cybelius.

SZKOŁA  DLA  RODZICÓW  - 2015/2016

 

Wrzesień 2015

Chrońmy dzieci -  standardy. Dopalacze - zagrożenia i profilaktyka.

Prowadzące: Joanna Strzałkowska, Sylwia Gniadek, Maria Burchart.

Listopad 2015

Ćwiczymy w domu – ćwiczenia i zabawy logopedyczne dla dzieci najmłodszych. Zajęcia dla rodziców dzieci wczesnego wspomagania.

Prowadząca: Alicja Solińska

Styczeń 2016

Słowa ranią, czyli jak unikać krzyku, kpin i obrażania dziecka.

Prowadzące: Barbara Wolak, Beata Klein

Czerwiec 2016

Zwierzęta w edukacji i terapii dzieci niepełnosprawnych.

Prowadzące: Renata Szeniawska, Katarzyna Wnorowska - Pietrzak

Czerwiec 2016

Ćwiczymy w domu – ćwiczenia i zabawy z zakresu integracji sensorycznej, stymulacji polisensorycznej. Zajęcia dla rodziców dzieci wczesnego wspomagania.

Prowadząca: Justyna Wróblewska - Trapiszczonek

 

SZKOŁA  DLA  RODZICÓW  - 2016/2017

Tematy Szkoły dla rodziców:

1. Zasady zdrowego odżywiania – Monika  Kowiako

2. W obronie praw dziecka – Katarzyna Wnorowska - Pietrzak

3. Książka w życiu dziecka – Aleksandra Martyńska

 

 

Rok szkolny

Tematyka Szkoły dla Rodziców

Realizujący

2017/2018

1.    Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?

2.    Promocja zdrowego stylu życia

3.    Cyberprzemoc. Internet bez przemocy”

B. Wolak

E.Żyłaniec

K. Pietrzak

B. Tuptońska

K. Wojtas

M. Kołodziejczak

 

2018/2019

1.    Alkohol i nikotynizm i ich wpływ na życie rodziny

2.    Facebook – zagrożenia i niebezpieczeństwa czyli dobre i złe strony portali społecznościowych

3.    Czas dla dziecka

B. Tuptońska

M. Bazydło

A. Orysiak

A. Martyńska

J. Wróblewska

H. Frączek

 

2019/2020

1.    Wspieranie rozwoju mowy małego dziecka.

2.    Bezpieczeństwo w sieci

3.    Profilaktyka zdrowia psychicznego – PoMOC ku równowadze

A. Solińska

K. Wierzbicka

J. Wróblewska-Trapiszczonek

M. Burchart

 

2020/2021

1.    Działalność placówki w nowej rzeczywistości- w okresie pandemii COVID-19

2.    Bezpieczeństwo w sieci

3.    Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych wychowanków

B. Tuptońska

Zespół kierowniczy

K. Wojtas

A. Solińska

 

2021/2022

1.    Wsparcie emocjonalne dzieci w okresie pandemii COVID-19

2.    Wpływ aktywności fizycznej na osiągnięcia szkolne uczniów

3.    Rozwijanie umiejętności emocjonalno-społecznych dzieci

J. Dobrowolski

J. Wróblewska- Trapiszczonek

K. Brewczak

M. Bazydło

 

2022/2023

1.    Bezpieczne korzystanie z Internetu przez dzieci.

2.    Środowisko wychowawcze małego dziecka.

3.    Jak pomagać dziecku w nauce języka angielskiego/ matematyki?

K. Wojtas

J. Goulart

M. Kołodziejczak

J. Celmer

K. Wojtas

J. Goulart