Zarząd:

  1. Monika Kowiako--- Prezes
  2. Aleksandra Orysiak---- Wice Prezes
  3. Beata Hrycyna ---- członek Zarządu
  4. Justyna Wróblewska- Trapiszczonek- ---członek Zarządu
  5. Stanisław Łukaszewicz------ członek Zarządu

Stowarzyszenie Oligare działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie rozpoczęło swoją działalność w maju 2014 roku.
Najważniejszym celem Stowarzyszenia Oligare jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym.
Nasza organizacja chce pomagać dzieciom i ich rodzinom w procesie wyrównywania szans, zwiększaniu ich świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej. Chcemy przyczyniać się do ochrony i promocji zdrowia. Promować talenty, popularyzować osiągnięcia i dokonania osób niepełnosprawnych.
Sprawozdanie z działalności za rok 2020
Zadania zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2020 r. do grudnia 2020r.