W dniu 11 marca br. odbył się ogólnopolski konkurs historyczny pt: „Wojna polsko-bolszewicka w XX w.”. Konkurs został przeprowadzony w formie testu online poprzez platformę edukacyjną. Celem konkursu było upamiętnienie 100 rocznicy bitwy warszawskiej. Z naszego Ośrodka w konkursie wzięło udział dwoje uczniów: Katarzyna Mitura i Paweł Wożniak z klasy III BS. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 30 kwietnia 2021 r. - każda szkoła otrzyma listę imienną wszystkich uczestników wraz z ich punktacją.
Z niecierpliwością oczekujemy na ogłoszenie wyników.

M. Bazydło