W ramach akcji w kwietniu i maju prowadziliśmy kampanię popularyzującą postać Mikołaja Kopernika w środowisku szkolnym i lokalnym. Przygotowaliśmy prezentację w starszych klasach, przedstawiliśmy treści pozostałym uczniom, plakaty z informacjami o wielkim Polaku, pogadanki oraz popularyzowaliśmy postać wielkiego Polaka w trakcie pikniku integracyjnego” Mamo Tato Baw się z nami” Uczniowie wzięli również udział w konkursie plastycznym na logo akcji.

W październiku 2023r. zakończyliśmy akcję społeczno-edukacyjną "Konwalia". Zwieńczeniem akcji było posadzenie konwalii na terenie szkoły oraz umieszczenie tablicy pamiątkowej.

konwalie 1konwalie 2konwalie 3konwalie 4konwalie 5konwalie 6konwalie 7konwalie 8konwalie 9konwalie 10konwalie 11konwalie 12konwalie 13konwalie 14konwalie 15