W ramach akcji w kwietniu i maju prowadziliśmy kampanię popularyzującą postać Mikołaja Kopernika w środowisku szkolnym i lokalnym. Przygotowaliśmy prezentację w starszych klasach, przedstawiliśmy treści pozostałym uczniom, plakaty z informacjami o wielkim Polaku, pogadanki oraz popularyzowaliśmy postać wielkiego Polaka w trakcie pikniku integracyjnego” Mamo Tato Baw się z nami” Uczniowie wzięli również udział w konkursie plastycznym na logo akcji.

Przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Warmia i Mazury czytają, o czyste powietrze dbają”, która jest częścią projektu „Wspólnie zadbajmy o czyste powietrze na Warmii i Mazurach”. Projekt realizowany jest pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie.
Przedszkola i szkoły, które przystąpiły do projektu, maja za zadanie zorganizować akcję czytelniczą, polegającą na czytaniu dzieciom i młodzieży książek o tematyce obejmującej zagadnienia ekologiczne, w tym związane z czystością powietrza oraz udokumentowanie przebiegu akcji poprzez wykonanie zdjęć i umieszczenie ich na platformie You Tube.

20 lutego drużyna uczestniczyła w zbiórce poświęconej Mikołajowi Kopernikowi. Mikołaj Kopernik jest patronem Hufca ZHP w Braniewie. Drużyna tworzyła kartki urodzinowe z okazji 550 rocznicy urodzin patrona.

15 września 2022r klasy: 6SPZ-5ZTb, 4ZTA obchodziły Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Odbyła się prezentacja krótkometrażowego filmu na temat książki ,,The Dot- Kropka”, którą napisał Peter Reynolds. Jest to historia dziewczynki, która dzięki małej kropce zmieniła myślenie o sobie i uwierzyła we własne możliwości. Następnie pogadanka na temat obejrzanego filmu, odpowiedzi na pytania oraz oglądanie ilustracji o kropkach, które są w różnych miejscach. Na zakończenie naszego świętowania została zrealizowana najbardziej twórcza część lekcji – prace plastyczne wykonane wyobraźnią naszych uczniów.

Woźniacki Natan podczas pracy

Uczniowie klasy I/II szkoły podstawowej biorą udział w akcji "Czytanie ma Moc", który polega na przeprowadzeniu cyklu zajęć mających na celu promocję czytelnictwa w oparciu o książki Wydawnictwa Znak Emotikon, rozwijanie kompetencji XXI wieku, takich jak: współpraca, kreatywność, empatia, krytyczne myślenie oraz rozbudzanie dziecięcej ciekawości świata i frajdy z czytania.

Z dumą informujemy, iż nasza świetlica w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiła do udziału w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „EMOCJA ”.
Głownym założemiem projektu jest budowanie i rozwijanie u dzieci wiary w siebie i własne możliwości, aktywizowanie empatii, szacunku do drugiego człowieka oraz nabycie umiejetności mówienia o swoich emocjach i potrzebach.
W ramach projektu będziemy współpracować z nauczycielami i uczniami z placówek oświatowych z terenu całego kraju oraz z zagranicznymi szkołami polinijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

W skład projektu wchodzą nastepujące moduły , które będziemy realizować;

  • Moduł Kreatywność- rozbudzanie wiary we własne mozliwości oraz


pobudzenie kreatywności.

  • Moduł Wyobrażnia - pobudzanie wyobrażni, fantazji i kreatywności.
  • Moduł Moc Słów- przemyślenia czy słowa mają moc.
  • Moduł Empatia- podwyższenie poczucia własnej wartości.
  • Moduł Odwaga- zachęcenie do pokonywania trudności

Jeśli znajdziemy sie w gronie szczęśliwców, nasza świetlica uzyska międzynarodowy certyfikat potwierdzajacy, ze jesteśmy miejscem w którym kształtowane są wśrod dzieci postawy tolerancji, akceptacji i wrażliwości.

Bedziemy informowac na bieżąco o naszych działaniach.
Trzymajcie za nas kciuki!!!

Krystyna Wierzbicka -Bieniuk
Agnieszka Tomczyk
Roman Demkowicz

Bohaterowie opozycji demokratycznej 1981–1983

W lutym br. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Braniewie przystąpił do XII edycji projektu edukacyjnego „Kamienie Pamięci. Bohaterowie opozycji demokratycznej 1981–1983”. Projekt koordynuje Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie.

Święta Wielkanocne to radosny czas, na który każdy z utęsknieniem czeka. Są to święta rodzinne, pełne tradycji i zwyczajów. Nie każdy ma jednak możliwość świętowania i przebywania w gronie najbliższych. Są w wśród nas osoby samotne , bezdomne, bezrobotne i ten okres świąteczny jest dla nich trudnym przeżyciem.

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.sosw-braniewo.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-31.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,.

Część plików PDF nie jest dostępna cyfrowo w całości.

Częściowy brak opisów alternatywnych treści graficznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Cybelius, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 506 53 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy znajduje się w dwóch budynkach na ulicy Moniuszki 22 E i Rzemieślniczej.

Budynek ul. Moniuszki 22 e jest budynkiem starym pokoszarowym, z przyczyn architektonicznych nie ma możliwości zamontowania windy, funkcja przemieszczania się jest realizowana za pomocą schodołazu.

Schody między piętrami są oznaczone taśmą, są oznaczenia ewakuacyjne.

Do budynku prowadzi utwardzona droga. Brak drogowskazu wskazującego dojazd z ulicy głównej. Przy budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych z którego można dostać się na podjazd dla wózków. Drzwi są szerokie, oznaczone kontrastowym kolorem. Przy drzwiach jest dzwonek w kolorze białym i jest nieoznaczony. Drzwi otwierają się na zewnątrz budynku, nie są automatyczne. Po wejściu do środka znajdujemy się w szerokim holu, brak progu w drzwiach. Korytarz jest wyłożony kafelkami, w przypadku mokrej podeszwy można się poślizgnąć. Na korytarzu znajduje się pokuj naczyielski, który może pełnić funkcję punktu konsultacyjnym. Po prawej stronie drzwi do pokoju nauczycielskiego znajduje się tablica informacyjna. W budynku do którego prowadzą trzystoma schody, po obu stronach poręcze, są oznaczone tabliczką uwaga schody, na schodach nie ma mat antypoślizgowych. Podwyższony parter składa się z szerokiego holu, drzwi do klas nie są przystosowane do wózków inwalidzkich. Na parterze brak oznaczeń w języku Braila, są oznaczenia sal napisane małą czcionką . na parterze znajduje się toaleta, która nie jest przystosowana do osób niepełnosprawnych, do pierwszego piętra prowadzą schody w układzie 10 stopnie spocznik 10 stopni, na wysokości spocznika znajduje się podwyższone półpiętro na którym znajdują się pomieszczenia pracownicze.

Na pierwszym piętrze brak oznaczeń w języku Braila, są oznaczenia sal napisane małą czcionką , na piętrze znajduje się toaleta, która nie jest przystosowana do osób niepełnosprawnych,do drugiego piętra prowadzą schody w układzie 10 stopni, spocznik 10 stopni, na wysokości spocznika znajduje się podwyższone półpiętro na którym znajdują się pomieszczenia pracownicze.

Na drugim piętrze brak oznaczeń w języku Braila, są oznaczenia sal napisane małą czcionką , na piętrze znajduje się toaleta, która nie jest przystosowana do osób niepełnosprawnych, Korytarze kształtem zbliżone są do kwadratu.

Druga strona budynku jest odbiciem lustrzanym pierwszej strony. Są oznaczenia sal, brak oznaczeń w języku Braila.

Na każdym piętrze jest dobre jasne oświetlenie.

Do piwnicy prowadzą 11 stopniowe schody. W pomieszczeniach piwnicznych brak nakładek Braila, oznaczenia w postaci ikonografii.

Do pierwszego piętra prowadzą schody kamienne strome schody.

Budynek przy ul Rzemieślniczej W budynku przy ulicy Rzemieślniczej nie ma pomieszczeń administracyjnej i nie są tam załatwiane sprawy administracyjne. Budynek jest z lat 70 i nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. W całym budynku nie ma oznaczeń w jeżyku Braila.

Brama jest nowa, jest wyznaczone miejsce dla osoby dla osoby niepełnosprawnej, jest furtka o szerokości powyżej metra. Do budynku prowadzi podjazd. Przy drzwiach zamontowany jest dzwonek, nie jest oznaczony symbolem osoby niepełnosprawnej.

Schody są wąskie kamienne nie są wyłożone matą antypoślizgową, przy schodach znajdują się poręcze.

Drzwi nie są oznaczone w kontrastowy sposób, na obu piętrach budynku są toalety, które nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych. Wyposażone są jedynie w uchwyty ułatwiające wstawanie.

Do piwnicy prowadzą 8 stopniowe schody, schody są strome i kamienne, nie są prawidłowo oznaczone. W piwnicy jest salka do gimnastyki korekcyjnej i pracownia informatyczna. Drzwi nie są przystosowane do wózków inwalidzkich.

Budynek jest prawidłowo oświetlony. Budynek nie jest prawidłowo oznaczony, trzeba podejść do niego aby odczytać co się w nim znajduje.

Na pierwsze piętro prowadzą 10 stopniowe schody, korytarz jest szeroki w kształcie przypominającym kwadrat. W budynku znajdują się dwie toalety na pierwszym i drugim piętrze, które nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych.

Brak oznaczeń w języku Braila.

Na drugie piętro prowadzą schody w systemie 10 stopni, spocznik, 10 stopni.

W całym budynku nie ma progów drzwiowych,.

Raport o zapewnieniu dostępności.