Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie, SOSW w Braniewie

XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski "W świecie wierszy dla dzieci"

Data dodania: 18.04.2013

Dnia 18 kwietnia 2013 roku w Braniewskim Centrum Kultury odbył się XIII Powiatowy Konkurs
Recytatorski "W świecie wierszy dla dzieci" przeznaczony dla uczniów klas "0" – III organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.
Głównym celem konkursu była promocja indywidualnych zdolności i umiejętności dziecka jako źródła pozytywnych interakcji i emocji.
W konkursie wzięło udział 63 uczestników z następujących placówek:
– Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Braniewie
– Szkoła Podstawowa nr 3 w Braniewie
– Szkoła Podstawowa nr 5 w Braniewie
– Przedszkole Miejskie nr 2 w Braniewie
– Zespół Szkolno- Przedszkolny. Przedszkole Publiczne w Pieniężnie.
– Zespół Szkół w Lipowinie. Filia Szyleny.
– Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Braniewie
– Przedszkole Niepubliczne "Biedronka"
– Przedszkole Wojskowe w Braniewie
– Zespół Szkół w Lelkowie. Oddział Przedszkolny.
– Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Braniewie
– Zespół Szkół we Fromborku
– Szkoła Podstawowa w Płoskini
– Zespół Szkolno- Przedszkolny. Szkoła Podstawowa w Pieniężnie.
– Powiatowy Dom Dziecka "Słoneczne Wzgórze" we Fromborku
– Szkoła Podstawowa w Nowicy
– Szkoła Podstawowa w Lelkowie
– Szkoła Podstawowa w Chruścielu
Uczniowie oceniani byli w dwóch kategoriach wiekowych wg przyjętych w regulaminie kryteriów.
Wyłoniło po trzech laureatów w każdej z kategorii:
Laureaci w kategorii klas "0":
I miejsce – Jakub Kimborowicz
II miejsce – Tomasz Grudzień
III miejsce – Hubert Maliszewski
Laureaci w kategorii klas I – III:
I miejsce – Weronika Kopycińska
II miejsce – Ilona Grabowiecka
III miejsce – Bartosz Saliński
Przyznano także po pięć wyróżnień w kategorii klas "0" i w kategorii klas I – III.
Wyróżnienia w klasach "0":
Julia Babiarz
Tymoteusz Duda
Dominika Kopowska
Szymon Zajączkowski
Bartłomiej Kołakowski
Wyróżnienia w klasach I – III:
Aleksandra Kowalewska
Aleksandra Kreczmer
Dominika Janowska
Maja Będkowska
Paweł Semkiw
Wyróżnienie specjalne Dyrektora Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Braniewie otrzymała Malina
Wejnert.
Aby pomóc przezwyciężyć tremę, do udziału w konkursie młodych wykonawców zachęcał sam Starosta Braniewski, Pan Krzysztof Kowalski. Zmagania dzieci obserwowała również Pani Jolanta Skuratko z Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu oraz wielu pedagogów, nauczycieli i rodziców. Po raz kolejny postawa dzieci podczas konkursu udowodniła, że aktywność twórcza podnosi motywację do działania, mobilizuje do pokonywania trudności oraz wpływa korzystnie na wiele funkcji psychoruchowych. Udział w tego rodzaju formach prezentacji artystycznej umożliwia dzieciom przeżycie sukcesu, podnosi poczucie własnej wartości, uczy przezwyciężania lęku, a także wpływa na zaspokojenie potrzeby kontaktu- integracji dzieci niepełnosprawnych z ich rówieśnikami.
W czasie przerwy na obrady jury zorganizowano dla uczestników i publiczności projekcję bajki.
Uczestnikom konkursu, ich opiekunom, nauczycielom i zaproszonym gościom organizatorzy zapewnili
również słodki poczęstunek.
Wszyscy laureaci nagrodzeni zostali pucharami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi, natomiast
wszyscy pozostali uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami książkowymi
ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe.
Do osób odpowiedzialnych za organizację konkursu należały:
• Aleksandra Opalanko
• Grażyna Kisiel
• Halina Frączek
• Małgorzata Krakowska – Turkiewicz
• Justyna Wróblewska – Trapiszczonek